Tidligere bestyrelse

Se hvordan TegnBølgen og vores drift har udviklet sig i tidens løb.

Bestyrelse 2020/2021

Mark Berry, Bestyrelsesmedlem. Kenneth Borg, Formand. Rikke Mygind, Bestyrelsesmedlem. Jannick Brøndum, Suppleant. Thishan Sriganesamoorthy, Kasserer. Nikolaj S. H. Schmidt, Bestyrelsesmedlem. Thomas Christensen, Suppleant.

Bestyrelse 2019/2020

Rikke Hansen, Forkvinde. Louise Hansen, Suppleant. Christian W. Jensen, Bestyrelsesmedlem. Nanna Hansen, Suppleant. Mark Berry, Næstformand. Nanna Venøbo, Bestyrelsesmedlem. Rikke Mygind, Kasserer.

Bestyrelse 2018/2019

Christian W. Jensen, suppleant. Louise Hansen, Suppleant. Emilo M. Christensen, bestyrelsesmedlem. Rikke Hansen, forkvinde. Nanna Venøbo, næstforkvinde. Nanna Hansen, bestyrelsesmedlem. (Rikke Mygind, kasserer, mangles på billedet)

Bestyrelse 2017/2018

Patrizia X. Stabel, suppleant. Frederik Rudebeck, bestyrelsesmedlem. Emilo M. Christensen, næstformand. Kenneth Borg, bestyrelsesmedlem. Rikke Hansen, forkvinde. Rikke Mygind, kasserer. Daniel Ovesen, suppleant.

Bestyrelse 2016/2017

Frederik Rudebeck, bestyrelsesmedlem. Michelle Barløse, næstforkvinde. Kenneth Borg, suppleant. Patrizia X. Stabel, bestyrelsesmedlem. Emilo M. Christensen, suppleant. Rikke Hansen, forkvinde. Rikke Mygind, kasserer.

Bestyrelse 2015/2016

Lars Pors, bestyrelsesmedlem. Rikke Hansen, forkvinde. Henrik Hørlyck, bestyrelsesmedlem. Michelle Barløse, suppleant. Rikke Mygind, kasserer. Kenneth Borg, suppleant. Tina Maagaard C., bestyrelsesmedlem.

Bestyrelse 2014/2015

Henrik Hørlyck, bestyrelsesmedlem. Rasmus Hansen, bestyrelsesmedlem. Lars Pors, suppleant. Kenneth Borg, formand. Mersiha Polimac, suppleant. Tina Maagaard C., bestyrelsesmedlem. Rikke Mygind, kasserer.

Interesse i at være frivillig?

Hvis du har interesse i at være frivillig og gerne vil give en hånd med, kan du kontakte os på mail.

kontakt@tegnbolgen.dk